Arxiu d'etiquetes: info

¿Y si enseñamos a las niñas a ser valientes, en vez de ser perfectas?

Un artículo que os puede resultar interesante de Logo Psicologia

Una frase: Niños valientes, niñas perfectas…

Un avance del artículo:  A las niñas se les enseña a sonreír, se les exige que saquen buenas notas y se les prohíbe que lleguen a casa cubiertas de barro porque han estado jugando. Con los niños los padres suelen ser más permisivos, les permiten que jueguen al aire libre, que se ensucien y suban a los árboles. De hecho, muchos de esos comportamientos se premian ya que demuestran lo valientes que son. De esta forma se les anima a asumir riesgos.

Para más información, sigan este enlace.

Dilluns comença de nou l’escola!!

Ja ho teniu tot preparat per la tornada a l’escola?

EL DILLUNS DIA 12 DE SETEMBRE S’INICIEN LES CLASSES DE NOU

Desde la Pàgina de la Generalitat, Familia i Escola, ens fan arribar 10 consells per començar el curs

Aprofitem per recordar que l’ampa us ajuda amb alguns tràmits… Teniu fins el 14 de Setembre per pagar la quota de l’AMPA i del material escolar així com els llibres.

Nosaltres us esperarem per recollir el rebut i el justificant els dies 12, 13 i 14 de 17:00 a 18:00 hores i poder posar-ho tot en marxa.

Us hi esperem!!

 

Objectiu de les Activitats extraescolars

Segons la   FPT-catala-RGB , les activitats extraescolars són totes aquelles activitats fora de l’horari lectiu escolar i que esdevenen una proposta educativa durant el temps de lleure dels infants i joves

Afavorim l’educació integral dels infants i els joves durant el temps del migdia, atenent totes les dimensions de la persona i seguint el projecte educatiu i el marc institucional de l’escola. Tot això es duu a terme mitjançant  la creació d’un seguit d’objectius per edats que s’hauran d’assolir durant tot el curs escolar. Pretenem crear una comunicació fluïda amb l’escola per poder coordinar l’acció pedagògica. Eduquem els vostres infants durant aquest espai dinamitzant activitats.

 • Desenvolupar la creativitat i imaginació dels infants i joves a través de les activitats.
 • Estimular l’autonomia de l’infant vers l’entorn proper.
 • Divertir-se i aprendre a la vegada.
 • Desenvolupar, millorar i perfeccionar les habilitats motrius, sensorials i manipulatives.
 • Saber treballar en grup, amb respecte i cooperació, afavorint les relacions no competitives.
 • Desenvolupar el sentit artístic, estètic, musical, rítmic, de coordinació i d’expressió.
 • Descobrir i treballar les pròpies capacitats i ser conscient dels límits de cadascú.
 • Despertar la curiositat dels infants per l’esport, l’art i l’aprenentatge de coneixements a través de dinàmiques lúdiques i didàctiques.
 • Valorar la satisfacció que suposa l’assoliment de fites i objectius com a mostra de superació personal
 • Saber utilitzar correctament el material, les instal·lacions i els estris amb els què es treballa.
 • Tenir consciència de respecte envers el medi ambient i el planeta, cosa que s’aconsegueix, en part, gràcies a la sostenibilitat.
 • Satisfer les necessitats bàsiques de diversió i equilibri psíquic i físic de l’infant.
 • Enfortir les relacions amb els altres sense fer diferència de gènere, raça, religió, condició física o condició psíquica, acceptant, així, la diversitat cultural i social.
 • Assolir els hàbits de convivència, d’ordre i d’higiene acord a cada edat.

Escola i Família. Junts per l’Educació

El Departament d’Ensenyament posa a l’abast dels centres el document i l’aplicació informàtica Escola i família”, amb orientacions i recursos per promoure la implicació de les famílies en el procés escolar i educatiu dels seus fills i la participació en el funcionament del centre.

El document consta de les següents línies d’intervenció: acollida per a les famílies, carta de compromís educatiu, acció tutorial compartida, informació i Comunicació, participació en el seguiment escolar dels fills, en el funcionament del centre i en projectes compartits i formació per a la família. Escola de pares i mares.

L’objectiu principal és: “Facilitar i promoure la implicació de la família en el seguiment de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne” Continua la lectura de Escola i Família. Junts per l’Educació

Activitats d’una AMPA

Les associacions en general, i les associacions de mares i pares d’alumnes en particular, són entitats sense ànim de lucre, però que poden realitzar activitats de dos tipus:

De tipus social, per exemple:

 • Col·laboració amb l’escola i relació amb els pares i mares d’alumnes associats
 • Organització d’aseembles i reunions i despeses associades
 • Organització de xerrades i altres activitats per a pares i mares d’alumnes de caràcter gratuït
 • Activitats d’acollida, de lleure i esportives per infants.
 • Gestió del menjador escolar.
 • Publicació d’una revista de distribució gratuïta i sense publicitat

De tipus econòmic o d’explotació económica, com per exemple:

 • Realització de Casals o acollides gestionades directament (és a dir contractant el personal i cobrant un preu pel servei prestat als pares i mares)
 • Gestió directa del menjador escolar (personal contractat i cobrament de quotes per l’ús del servei).  
 • Gestió directa d’activitats extraescolars (contractació de monitors i cobrament de quotes per participar de les activitats)
 • Venda directa de llibres de text.
 • Venda de samarretes i material esportiu.
 • Venda de lotería
 • Realització d’una revista amb publicitat