Arxiu d'etiquetes: articles

Mamá, tengo un abusón en el móvil

Un article publicat a  El_Pais_logo_2007.svg  el passat 22 de Juliol ens diu:

Como madre no sé que debe doler más, que acosen a tu hijo o que sea un acosador. Creo que lo segundo, pero que el niño sea un espectador pasivo también es indignante. Y es tan complicado hablar con el padre o la madre del que acosa y explicarle lo ocurrido, tan doloroso. Espero no verme nunca en esa situación, porque lo que tenemos que saber todos, es que el acosado se convierte en abusón en un gran porcentaje de ocasiones. Así que tenemos que estar dispuestos a oír lo que sea, por mucho que nos fastidie. Sin caer tampoco en la acusación inmediata y el castigo fácil. El tema tiene mucha miga y habrá que llegar a la raíz del problema.

Dejar a un chico menor de edad usar un móvil sin control adulto es una negligencia. La mayoría de servicios de internet, como las aplicaciones de mensajería, no son aptos para ser usados por menores de 14 años, por lo que los padres tenemos una responsabilidad total si les permitimos usarlos. Nuestra responsabilidad es doble: tenemos que ser un modelo para ellos en el día a día, en nuestra vida; no tratar con desprecio a nadie; no hacer comentarios que ellos puedan copiar para acosar a alguien; ser respetuosos siempre con todo el mundo, no desearle mal a nadie y por supuesto, generar el clima de confianza necesario para que nos cuenten si les acosan, o si saben que están acosando a alguien, para que nos dejen ver su móvil y sobre todo que no se conviertan ellos mismos en abusones.

Per veure la noticia completa, seguiu aquest enllaç.

 

 

 

5 maneras que, sin saberlo, destruyen la autoestima de tus hijos

Un artículo publicado en  logopadres2

Nos habla de que hay algunas actitudes cotidianas de los padres que, sin querer, destruyen poco a poco la autoestima de los niños. Algunas de ellas son:

1. Confundir ser con estar

2. Evitar que se equivoque

3. Poca valoración de sus logros o exigencia extrema

4. Nunca es suficiente

5. Desvalorización por ciertas ineptitudes

Leer el artículo completo

Objectiu de les Activitats extraescolars

Segons la   FPT-catala-RGB , les activitats extraescolars són totes aquelles activitats fora de l’horari lectiu escolar i que esdevenen una proposta educativa durant el temps de lleure dels infants i joves

Afavorim l’educació integral dels infants i els joves durant el temps del migdia, atenent totes les dimensions de la persona i seguint el projecte educatiu i el marc institucional de l’escola. Tot això es duu a terme mitjançant  la creació d’un seguit d’objectius per edats que s’hauran d’assolir durant tot el curs escolar. Pretenem crear una comunicació fluïda amb l’escola per poder coordinar l’acció pedagògica. Eduquem els vostres infants durant aquest espai dinamitzant activitats.

 • Desenvolupar la creativitat i imaginació dels infants i joves a través de les activitats.
 • Estimular l’autonomia de l’infant vers l’entorn proper.
 • Divertir-se i aprendre a la vegada.
 • Desenvolupar, millorar i perfeccionar les habilitats motrius, sensorials i manipulatives.
 • Saber treballar en grup, amb respecte i cooperació, afavorint les relacions no competitives.
 • Desenvolupar el sentit artístic, estètic, musical, rítmic, de coordinació i d’expressió.
 • Descobrir i treballar les pròpies capacitats i ser conscient dels límits de cadascú.
 • Despertar la curiositat dels infants per l’esport, l’art i l’aprenentatge de coneixements a través de dinàmiques lúdiques i didàctiques.
 • Valorar la satisfacció que suposa l’assoliment de fites i objectius com a mostra de superació personal
 • Saber utilitzar correctament el material, les instal·lacions i els estris amb els què es treballa.
 • Tenir consciència de respecte envers el medi ambient i el planeta, cosa que s’aconsegueix, en part, gràcies a la sostenibilitat.
 • Satisfer les necessitats bàsiques de diversió i equilibri psíquic i físic de l’infant.
 • Enfortir les relacions amb els altres sense fer diferència de gènere, raça, religió, condició física o condició psíquica, acceptant, així, la diversitat cultural i social.
 • Assolir els hàbits de convivència, d’ordre i d’higiene acord a cada edat.

¿Qué es el “GROOMING”?

En el libro libro Internet Negro, los policías Pere Cervantes y Oliver Tauste nos hablan de

«El grooming (donde un desconocido se gana la confianza del menor hasta que consigue fotos íntimas de este y le chantajea) es uno de los delitos más peligrosos con los que nos enfrentamos y atenta directamente contra el derecho a la libertad e indemnidad sexual de los menores», y en el articulo publicado el 17 de Enero de 2016 por el ABC Familia, Consejos para que tus hijos eviten a los depredadores sexuales en la red, nos lo explican un caso y nos dejan unos consejos que os resumimos a continuación:

Continua la lectura de ¿Qué es el “GROOMING”?

Escola i Família. Junts per l’Educació

El Departament d’Ensenyament posa a l’abast dels centres el document i l’aplicació informàtica Escola i família”, amb orientacions i recursos per promoure la implicació de les famílies en el procés escolar i educatiu dels seus fills i la participació en el funcionament del centre.

El document consta de les següents línies d’intervenció: acollida per a les famílies, carta de compromís educatiu, acció tutorial compartida, informació i Comunicació, participació en el seguiment escolar dels fills, en el funcionament del centre i en projectes compartits i formació per a la família. Escola de pares i mares.

L’objectiu principal és: “Facilitar i promoure la implicació de la família en el seguiment de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne” Continua la lectura de Escola i Família. Junts per l’Educació

9 tips para cuidar la salud emocional de los niños

Un artículo publicado en  logopadres2

nos habla del equilibrio que tengas es básico para criar a tu pequeñín. No es la capacidad económica ni que estés o no en casa, ni que tengas estudios o no; sino que te conozcas a ti misma y a partir de ese conocimiento resuelvas cualquier problema emocional que tengas para no heredarlo ni transmitirlo a tu hijo. ¿Cómo lograrlo?

1. Sé paciente.

2. Manténte en tu centro.

3. Practica la devoción.

4. Obsérvate a ti misma.

5. Medita.

6. Sé un buen ejemplo.

7. Organízate.

8. Procura sonreír.

9. Practica la serenidad.

Leer el artículo completo

L’escola com a centre per a l’educació de les emocions

L’escola és un pilar bàsic per al desenvolupament emocional dels nens i cada vegada més centres educatius introdueixen en el seu programa la gestió de les emocions.

La intel·ligència emocional s’està convertint en una eina fonamental en tots els àmbits de l’ensenyament. No només ajuda a que els nens es conseguin millor a sí mateixos, sinó també a comprendre més i millor als altres companys. Durant l’etapa escolar, l’aula és un lloc on els nois viuen moltes experiències, i, donada la importància de la gestió de les emocios, aquest és un aspecte que els centres comencen a tractar.

Introduir l’educació emocional a l’aula no ha de ser massa complex. Una cosa tan simple com col·locar les cadires en cercle, de manera que tots els participants puguin veure’s, i posar-se còmodes, ja hauria de ser suficient per poder expressar-se amb llibertat i respectar el que expressi la resta. No obstant això, la forma exacta de fer-ho pot ser diferent segons les edats dels alumnes.

El paper del professor és fonamental en aquest context. La posada en pràctica de l’empatia és un primer referent per a tots els alumnes, ja que gaudeix d’una imatge de seguretat, respecte i confiança envers els estudiants. Per això, és fonamental que el professorat estigui sensibilitzat amb la importància del desenvolupament d’aquest aspecte de la vida dels nens. A més, és una disciplina que, per oferir resultats, requereix continuïtat.

Llegir l’article original

Importància i necessitat de l’educació emocional a la infància i l’adolescència

Article publicat al butlletí d’Inf@ncia núm. 55 – Març de 2012

Rafael Bisquerra Alzina i Núria Pérez Escoda (Directors del Màster Educació Emocional i Benestar Universitat de Barcelona)

Què és l’educació emocional?

Convé distingir entre intel·ligència emocional, competències emocionals i educació emocional. Intel·ligència emocional és ‘la capacitat per identificar les pròpies emocions i les dels altres, usar-les per facilitar el pensament, comprendre la complexitat de les emocions i regular-les de manera apropiada’. Segons aquesta definició, la intel·ligència emocional és un constructe hipotètic de la psicologia que complementa la intel·ligència, en sentit clàssic, i la personalitat. Continua la lectura de Importància i necessitat de l’educació emocional a la infància i l’adolescència