Respecte, una mirada atenta

El respecte té a veure amb una manera especial de mirar i tractar els altres. És una aproximació a les persones amb una mirada atenta, però amb una certa cura, sense envair el seu espai. El respecte dista tant de la violència com de la indiferència.

MÉS INFORMACIÓ