La informàtica també està vigent a les activitats extraescolars