El joc també requereix d’espais i temps lliure sense la supervisió dels adults

Reflexiona sobre com el joc lliure afavoreix l’autonomia i la creativitat dels fills

Ser pares i fills en un període difícil