Arxiu de la categoria: l’Entitat

Activitats d’una AMPA

Les associacions en general, i les associacions de mares i pares d’alumnes en particular, són entitats sense ànim de lucre, però que poden realitzar activitats de dos tipus:

De tipus social, per exemple:

 • Col·laboració amb l’escola i relació amb els pares i mares d’alumnes associats
 • Organització d’aseembles i reunions i despeses associades
 • Organització de xerrades i altres activitats per a pares i mares d’alumnes de caràcter gratuït
 • Activitats d’acollida, de lleure i esportives per infants.
 • Gestió del menjador escolar.
 • Publicació d’una revista de distribució gratuïta i sense publicitat

De tipus econòmic o d’explotació económica, com per exemple:

 • Realització de Casals o acollides gestionades directament (és a dir contractant el personal i cobrant un preu pel servei prestat als pares i mares)
 • Gestió directa del menjador escolar (personal contractat i cobrament de quotes per l’ús del servei).  
 • Gestió directa d’activitats extraescolars (contractació de monitors i cobrament de quotes per participar de les activitats)
 • Venda directa de llibres de text.
 • Venda de samarretes i material esportiu.
 • Venda de lotería
 • Realització d’una revista amb publicitat