21 de Desembre, La Cantata

No oblidis veure cantar a tots els alumnes a l’Espai Cultural Montbarri