Com podem fer l’acompanyament escolar a casa?

  • Tenint una bona comunicació amb l’escola actuant de manera coherent i coordinada.
  • Disposant d’un espai d’estudi a casa ben il·luminat, sense sorolls ni objectes que puguin distreure els vostres fills.
  • Ajudant els vostres fills a marcar-se objectius i a planificar-se per aconseguir-los.
  • Sent exigent amb les seves possibilitats diàries.
  • Valorant l’esforç, la constància, la dedicació i el progrés dels vostres fills en les tasques diàries.
  • Aplicant en les tasques diàries de casa els aprenentatges que es fan a l’escola.
  • Interessant-vos per les seves relacions amb els companys de classe, amb els professors, monitors de menjador…
  • Contribuint des de casa perquè els vostres fills tinguin una actitud positiva a l’aula i davant dels aprenentatges.
  • Contribuint des de casa perquè els vostres fills reconeguin la tasca i l’autoritat dels mestres i professors.

MÉS INFORMACIÓ

El descans, una fàbrica d’energia i rendiment

Els vostres fills necessiten gaudir d’un bon descans per poder donar resposta a totes les activitats que fan al llarg del dia i per afavorir un bon rendiment escolar. El descans és el temps que dediquen a compensar l’esforç diari i a recuperar l’equilibri físic i psíquic. Els infants i joves descansen quan dormen, però també quan escolten música, passegen, xerren en família o simplement canvien d’activitat.

MÉS INFORMACIÓ

Tornada a l’escola i amb tots el nens i nenes també torna l’Ampa

Els recordem que els dies 12, 13 i 14 de Setembre de 17:00  a 18:00 hores l’Ampa estarà oberta per a poder recollir els comprovants de pagament dels llibres del curs i de la quota de l’Ampa.

Desprès d’aquests dies, els comprovants s’hauran d’entregar a Secretaria.

Com cada any, esperem que hagin tingut unes bones vacances i els desitgem un bon inici de curs.

Ús i abús de les tecnologies

Els vostres fills han nascut en una societat on les tecnologies de la informació i de la comunicació s’han fet imprescindibles. Amb aquestes tecnologies han aparegut noves maneres de comunicar-se i de relacionar-se. I tot plegat sense sortir de casa.

Que de la tecnologia es faci un bon o un mal ús és part del problema més general de com fem servir el temps: el temps dels nostres fills, però també el temps de família.

I recordeu que cal educar en el bon ús de les tecnologies digitals predicant amb l’exemple.

MÉS INFORMACIÓ